Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

úterý 11. června 2013

Knihy o novém papeži v češtině

Další text do Getseman vzniknul z požadavku na recenzi jedné z knih o novém papeži v češtině do sobotní přílohy Lidových novin Orientace. Napsal jsem jí více než před měsícem a samozřejmě jsem byl vázán krátkým rozsahem, který neumožňoval vyjádřit vše, co mě v kontextu četby a psaní napadlo. Když už jsem si myslel, že text v Orientaci nevyjde (nakonec vyšel až tuto sobotu, tj. 8.6.), zapracoval jsem své poznámky a postřehy do rozsáhlejšího textu, který jsem dal do Getseman.

V článku Habemus papam, habemus libros srovnávám řadu textů o předchůdci, kardinálu Ratzingerovi alias Benediktu XVI., který byl v době volby velmi známou postavou, s relativně neznámým kardinálem Bergogliem, jehož rozhovory i texty do jeho zvolení papežem existovaly vesměs pouze ve španělštině. To se taky projevilo na řadě na rychlo sepsaných životopisech.

Myslím si, že více pozornosti si zaslouží nejenom samotný papež František, ale celý kontext katolické církve v Latinské Americe, odkud nový papež přichází a jímž je nepochybně silně ovlivněn. Jen tak podle mne může tato volba přinést katolické církvi větší užitek.

Vyslanci slova Božího v Hondurasu

Tak zase jen odkáži k dvěma novým textům, které jsem napsal pro Getsemany v souvislosti s vlnou zájmu o nového papeže a latinskoamerický kontext, z něhož pochází.

V textu o Vyslancích slova Božího v Hondurasu (redakčně byl změněn můj úzus psát adjektivum Božího s velkým B na malé b) jsem chtěl na konkrétním a podle mne zajímavém případě přiblížit jednu z podob důležitého působení laiků v Latinské Americe.

Tento exkurz končím konstatováním: "Bude zajímavé sledovat, zda této konkrétní zkušenosti latinskoamerické místní církve bude věnována větší pozornost a zda může přispět k úvahám o řešení situace v evropských zemích, kde ubývá počet kněží."