Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

Moje texty

Texty jsou většinou dostupné on-line, odkazy průběžně doplňuji.

rok 2013:

články:


účast na konferencích, seminářích:

Referát na téma „Biskupská synoda jako jeden z plodů II. vatikánského koncilu“ v rámci mezinárodní konference „Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu“, pořádané Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2013.

Referát na téma „Seminář v Jirchářích a ekumenismus v České republice“ v rámci mezinárodní konference „Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu“, pořádané Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2013.rok 2012:

články:

VAŇÁČ, Martin: Kauza Bezák a slovenští biskupové. Getsemany 2012, č. 12, s. 294 - 307.

VAŇÁČ, Martin: Odvolání trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Getsemany 2012, č. 9, s. 211 - 216.

VAŇÁČ, Martin: Americké řeholnice a hledání nových cest v církvi. Getsemany 2012, č. 7/8, s. 166 - 174.

VAŇÁČ, Martin: Svérázný Václav Wolf oslavil 75. narozeniny. Getsemany 2012, č. 4, s. 102 - 107.

VAŇÁČ, Martin: Rok 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Getsemany 2012, č. 3, s. 71 - 74.

VAŇÁČ, Martin: Nad předběžnými výsledky sčítání. Ubývá věřících, nebo přibývá? Český bratr 88, 2012, č. 1, s. 37 - 38. - text před korekturou je k dispozici ZDE

recenze:

VAŇÁČ, Martin: Jak se z četnického synka stal papež. Lidové noviny, Orientace, 22. 12. 2012, s. 29. /recenze knihy Můj bratr papež. Rozhovor Michaela Hasemanna s Georgem Ratzingerem. Praha, Portál 2012./

VAŇÁČ, Martin: ... Lidové noviny, Orientace, 17. 3. 2012, s. 28. /recenze knihy Küng, Hans: Vybojovaná svoboda. Praha, Bergman 2011./

VAŇÁČ, Martin: Vybojovaná svoboda Hanse Künga. Getsemany 2012, č. 1, s. 24 - 26. 

rozhovory:

Nejlepší přípravou na "dobré umírání" je prostě dobrý život. Rozhovor se členem Klubu přátel Cesty domů Martinem Vaňáčem. Webové stránky Cesty domů (8.3.2012).účast na konferencích, seminářích:

Workshop na téma „Příklady recepce Druhého vatikánského koncilu“ v rámci 35. semináře pro zájemce o teologii „II. Vatikánský koncil – 50 let od jeho zahájení“, pořádaného Institutem ekumenických studií v Praze a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 16. a 17. listopadu 2012 v Praze.rok 2011:

články:

VAŇÁČ, Martin: Snahy o smíření v ekumenickém dialogu. Křesťanská revue 78, 2011, č. 2, s. 19 - 22.

recenze:

Recenze Piškulových dějin adventistů.


VAŇÁČ, Martin: Jiří Piškula: Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Časopis Matice Moravské, 130, 2011, č. 1, s. 199-202.

rok 2009:

příspěvky do sborníků, články v odborných časopisech:

VAŇÁČ, Martin: Josef Beran a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Referát z ekumenické konference na téma Osobnost a dílo kardinála Josefa Berana, konané na KTF UK dne 13. 5. 2009 (nepublikováno)

různé:

VAŇÁČ, Martin: Naše zkušenost s domácím hospicem. Porozumění, příloha časopisu Florence 2009, č. 1, s. 8-9.


rok 2008:

popularizační články:

VAŇÁČ, Martin: Urban II. Getsemany 2008, č. 2, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Bruno Kolínský. Getsemany 2008, č. 1, s. II (obálky).

rozhovory:

Vnímat tehdejší jinakost. Rozhovor s historikem Martinem Vaňáčem. Český bratr 2008, č. 10, s. 16-17.

různé:

VAŇÁČ, Martin: Náš příběh o životě a smrti. Porozumění, příloha časopisu Florence 2008, č. 4, s. 8-11.


rok 2007:

popularizační články:

VAŇÁČ, Martin: Markéta Skotská. Getsemany 2007, č. 12, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Norbert. Getsemany 2007, č. 11, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Kosmas. Getsemany 2007, č. 10, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Prokop. Getsemany 2007, č. 9, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Hugo z Cluny. Getsemany 2007, č. 7-8, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Řehoř VII. Getsemany 2007, č. 6, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Anselm z Cantebury. Getsemany 2007, č. 5, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Církev v závěru prvního tisíciletí (10. století). Getsemany 2007, č. 4.

VAŇÁČ, Martin: Vojtěch / Adalbert. Getsemany 2007, č. 4, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Silvestr II. (Gerbert z Aurillaku). Getsemany 2007, č. 3, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Inspirace pro českou ekumenu. Getsemany 2007, č. 2, s. 25-26.

VAŇÁČ, Martin: Hrotsvitha. Getsemany 2007, č. 2, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Církev a dědictví Karla Velikého (9. století). Getsemany 2007, č. 1, s. 13-18.

VAŇÁČ, Martin: Hrabanus Maurus. Getsemany 2007, č. 1, s. II (obálky).

zprávy, komentáře:

VAŇÁČ, Martin: Pozitivní hlas evropských křesťanů (O Ekumenické chartě). Český bratr 2007, č. 1, s. 8.

VAŇÁČ, Martin: Ekumenická charta. Křesťanská revue 2007, č. 2, s. 28-30.


rok 2006:

příspěvky do sborníků, články v odborných časopisech:

NOBLE, Ivana - VAŇÁČ, Martin: Ekumenická teologie na přelomu 20. a 21. století. Teologická reflexe 12, 2006, č. 1, s. 5-26. ISSN 1211-1872

VAŇÁČ, Martin: Teologická fakulta součástí Univerzity Karlovy. In: GALLUS, Petr - MACEK, Petr (ed.): Teologická věda a vědecká teologie. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, s. 7-34. ISBN 80-7325-084-5

popularizační články:

VAŇÁČ, Martin: Metoděj. Getsemany 2006, č. 12, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Konstantin (Cyril). Getsemany 2006, č. 11, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Jan Scotus Eriugena. Getsemany 2006, č. 10, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Církev v době karolínské renesance (8. století). Getsemany 2006, č. 9, s. 208-212.

VAŇÁČ, Martin: Bonifác. Getsemany 2006, č. 9, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Církev v době vzniku islámu (7. století). Getsemany 2006, č. 7-8, s. 186-190.

VAŇÁČ, Martin: Isidor ze Sevilly. Getsemany 2006, č. 7-8, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Církev na prahu středověku (6. století). Getsemany 2006, č. 6, s. 135-139.

VAŇÁČ, Martin: Řehoř Veliký. Getsemany 2006, č. 6, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Církev v době rozpadu římské říše (5. století). Getsemany 2006, č. 5, s. 112-116.

VAŇÁČ, Martin: Lev Veliký. Getsemany 2006, č. 5, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Od pronásledované ke státní církvi (4. století). Getsemany 2006, č. 4, s. 87-91.

VAŇÁČ, Martin: Antonín. Getsemany 2006, č. 4, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Církev v nábožensky pluralitním světě (3. století). Getsemany 2006, č. 3, s. 63-67.

VAŇÁČ, Martin: Órigenés. Getsemany 2006, č. 3, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Církev vstupuje na scénu dějin (2. století). Getsemany 2006, č. 2, s.39-43.

VAŇÁČ, Martin: Tertullián. Getsemany 2006, č. 2, s. II (obálky).

VAŇÁČ, Martin: Církev právě zrozená (1. století). Getsemany 2006, č. 1, s. 13-15.

VAŇÁČ, Martin: Klement Římský. Getsemany 2006, č. 1, s. II (obálky).

zprávy, komentáře:

VAŇÁČ, Martin: Studijní den Ekumenické rady církví o mezináboženském dialogu 4. dubna 2006. Křesťanská Revue 2006, č. 2, s. 54-55.

VAŇÁČ, Martin: Jak reagovat na karikatury proroka ? Getsemany 2006, č. 3, s. 46-47.

rozhovory:

Studienprogramm „Theologie der christlichen Traditionen“. Evangelische Nachrichten aus Tschechien. Bul-letin der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, der Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität, Frühling 2006, Nr. 12, S. 6.

Theology of Christian Traditions study program at Protestant Theological Faculty. Czech Protestant News. A Bulletin of the Evangelical Church of Czech Brethren, the Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren, and the Protestant Theological Faculty of Charles University. Spring 2006, Number 12, p. 6.

Ekumenismus není nadstandard. Rozhovor s ředitelem Institutu ekumenických studií Martinem Vaňáčem. Magazín ChristNet (23.2.2006)


rok 2005:

podíl na publikaci:

HRADILEK, Pavel - VAŇÁČ, Martin (ed.): Institut ekumenických studií 1995-2005 Praha, Síť 2005.

popularizační články:

VAŇÁČ, Martin: Odbytý sněm české římskokatolické církve. Getsemany 2005, č. 9, s. 198-200.

VAŇÁČ, Martin: Od Jana Pavla II. k Benediktu XVI. Getsemany 2005, č. 5, s. 94-96.

VAŇÁČ, Martin: Nemocný papež a řízení církve. Getsemany 2005, č. 3, s. 46-48.

VAŇÁČ, Martin: Jan Pavel II. (1920-2005). Universum 2005, Speciál, s. 14-16.

zprávy, komentáře:

VAŇÁČ, Martin: Synoda biskupů o eucharistii. Getsemany 2005, č. 11, s. 246-247.

VAŇÁČ, Martin: Český ekumenický komentář. Getsemany 2005, č. 6, s. 139-140.

VAŇÁČ, Martin: Nové knihy. Getsemany 2005, č. 5, s. 114-115. (informace o knize Noble, Ivana: Po Božích stopách. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2004.)

rozhovory:

Vina je na obou stranách. Rozhovor s Martinem Vaňáčem o rozkolu západního křesťanství. Katolický týdeník 2005, č. 4.


rok 2004:

podíl na publikaci:

VOKOUN, Jaroslav (uspořádal) - VAŇÁČ, Martin (opatřil výkladem): Ekumenické kalendárium. Praha, Síť 2004. (Vycházelo v časopise Getsemany v r. 2003)

příspěvky do sborníků, články v odborných časopisech:

VAŇÁČ, Martin: Problémy s umístěním Katolické teologické fakulty české univerzity v letech 1891-1939. In: Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy VI. Praha, Karolinum 2004, s. 376-392. ISBN 80-246-0757-3

VAŇÁČ, Martin: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. In: Kučera, Zdeněk – Lášek, Jan B. (ed.): Docete omnes gentes. Brno, L. Marek 2004, s. 125-136. ISBN 80-86263-55-X

popularizační články:

VAŇÁČ, Martin: Čtyřicet let od vydání dekretu o ekumenismu. Getsemany 2004, č. 11, s. 246-249.

VAŇÁČ, Martin: Otázky nad jednou vatikánskou instrukcí. Getsemany 2004, č. 7-8, s. 158-166.

zprávy, komentáře:

VAŇÁČ, Martin: Temná minulost a my. Getsemany 2004, č. 9, s. 186-188.

VAŇÁČ, Martin: Diskuse o vztahu státu a církví. Getsemany 2004, č. 3, s. 53-54.


rok 2003:

příspěvky do sborníků, články v odborných časopisech:

MAŠEK, Petr - VAŇÁČ, Martin: Arnošt Vojtěch Harrach. In Divadelní revue, roč.14, č. 4, prosinec 2003, s. 73-74. ISSN 0862-5409

zprávy, komentáře:

VAŇÁČ, Martin: Ekumenický Kirchentag 2003. Getsemany 2003, č. 7/8, s. 190-192.

VAŇÁČ, Martin: Před biskupským sněmováním. Getsemany 2003, č. 7/8, s. 158-159.

VAŇÁČ, Martin: Zenon Grocholewski versus Hans Küng. Getsemany 2003, č. 6, s. 139-42.

VAŇÁČ, Martin: Roma locuta, causa finita? Očima Martina Vaňáče. Magazín AD - křesťanství a svět 2003, č. 6, s. 8.

VAŇÁČ, Martin: "Římskokatolický ekumenismus" ve slepé uličce? Getsemany 2003, č. 5. s. 117-118.
VAŇÁČ, Martin: Nový děkan na KTF. Getsemany 2003, č. 3, s. 58-60.

různé:

VAŇÁČ, Martin (připravil): Anketa: Eucharistie/večeře Páně a ekumenismus. Getsemany 2003, č. 9, s. 228 až 230.

VAŇÁČ, Martin (připravil): Anketa: Eucharistie/večeře Páně a ekumenismus. Getsemany 2003, č. 7/8, s. 159-165.

VAŇÁČ, Martin - VOKOUN, J.: Ekumenické kalendárium. Getsemany 2003, č. 1-12.


rok 2002:

popularizační články:

VAŇÁČ, Martin: Memorandum profesorů KTF z roku 1926 proti přestěhování fakulty do Dejvic. Getsemany 2002, č. 7-8, s. 173-179.

VAŇÁČ, Martin: KTF a Univerzita Karlova v minulosti a dnes. Getsemany 2002, č. 2, s. 42-45.

zprávy, komentáře:

VAŇÁČ, Martin: Informace o průběhu změn na KTF. Getsemany 2002, č. 7-8, s. 168-173.

VAŇÁČ, Martin: Co je nového na KTF? Getsemany 2002, č. 4, s. 91-94.

VAŇÁČ, Martin: Změny na Katolické teologické fakultě UK. Getsemany 2002, č. 3, s. 52-57.

rozhovory:

Čemu slouží Ekumenická rada církví? Magazín AD - křesťanství a svět 2002, č. 12, s. 6-7.

příspěvky do internetového Magazínu ChristNet:

VAŇÁČ, Martin: Rektor o průběhu změn na KTF. Magazín ChristNet (5.6.2002)

VAŇÁČ, Martin: Pozor! Jsme svědky manipulace! Magazín ChristNet (29.5.2002)

VAŇÁČ, Martin: Na KTF UK se žádné čistky nekonají. Magazín ChristNet (12.3.2002)

VAŇÁČ, Martin: Setkání s Lobkowiczem: minulost, současnost i budoucnost KTF UK. Magazín ChristNet (21.2.2002)


rok 2001:

příspěvky do sborníků, články v odborných časopisech:

VAŇÁČ, Martin: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká a Univerzita Karlova do roku 1939. Teologická reflexe 2001, č. 2, s. 132-154. ISSN 1211-1872

VAŇÁČ, Martin: Církevní dějiny na Jaboku. In: Při brodu Jabok. Sborník pro Mireiu Ryškovou. Centrum biblických studií AV ČR v nakladatelství Advent Orion. Praha 2001, s. 192-198. ISBN 80-7172-768-7

popularizační články:

VAŇÁČ, Martin: Křesťanské církve v českých zemích v 60. letech (1960-1968). Getsemany 2001, č. 10, s. 220-232.

VAŇÁČ, Martin: Ekumenické styky v období let 1918-1960. Getsemany 2001, č. 7/8, s. 164-186.

VAŇÁČ, Martin: Ekumenické hnutí a římskokatolická církev. Getsemany 2001, č. 5, s. 94-103.

VAŇÁČ, Martin: Předstupně ekumenismu. Getsemany 2001, č. 1, s. 10-12.

rozhovory:

Prostor spolupráce a dialogu: rozhovor s novým ředitelem IES. Getsemany 2001, č. 6, s. 124-127.


rok 2000:

příspěvky do sborníků, články v odborných časopisech:

VAŇÁČ, Martin: Výuka jednotlivých oborů na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. In: Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 3. Praha, Karolinum 2000, s. 122 až 157. ISBN 80-246-0100-1


rok 1996:

VAŇÁČ, Martin: Je křesťanství inkulturováno do současné evropské kultury? Getsemany 1996, č. 3Nepublikované studijní práce:

2001:
Katolická teologická fakulta UK, kombinované magisterské studium, obor: náboženské nauky, diplomová práce:
Ekumenismus v České republice. Příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu státu k církvím v letech 1918 - 2000.

2000:
Institut ekumenických studií v Praze, od roku 1999 Evangelická teologická fakulta UK, bakalářské studium, obor: teologie křesťanských tradic, bakalářská práce:
Křesťanské církve v českých zemích od poloviny 19. století do dvacátých let 20. století.

1999:
Filozofická fakulta UK, magisterské studium, obor: historie - archivnictví a pomocné vědy historické, diplomová práce:
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891 - 1939.


Zajímavosti:

Děkovná řeč při promoci na ETF UK (2000) vyšla v časopisu Getsemany 2001, č. 1.