Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

sobota 23. října 2010

Proč Bůh nemá titul

Starý, známý vtip, ale pro studenty a "vědecké" pracovníky povzbuzující...
1. Má jenom jednu známou publikaci.
2. Ta je v hebrejštině.
3. Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4. Nebyla publikována v žádném známém vědeckém časopise.
5. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal sám.
6. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?
7. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
9. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
10. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektu.
11. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
12. Nechodil na přednášky. Pouze vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
13. Nechal za sebe učit svého syna.
14. První dva studenty vyhodil, protože se něco naučili.
15. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
16. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.

1 komentář: