Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

pondělí 8. listopadu 2010

Spása jen pro 144.000?

Před časem jsem se na blogu Diny zapojil do diskuse pod článkem Může za to Bůh?. Reagoval jsme tam na jeden příspěvek ohledně počtu "spasených". Pro zajímavost svůj text vkládám i sem na blog.

Tvrdit, že se spasení (nebo vzetí do nebe) týká jen 144.000 osob je typická nauka Svědků Jehovových, se kterou většina vykladačů bible nesouhlasila ani před sto lety ani dnes.

Většinou se čísla považují za symbolická, jako většina čísel v bibli.

A pokud už bychom trvali na doslovnosti, tak se v 7. kapitole knihy Zjevení verše 4.-8. mluví o 12.000 z každého ze 12 (opět symbolické číslo, na které navázala symbolická dvanáctka apoštolů) izraelských kmenů, kteří byli označeni „pečetidlem živého Boha“. Co to však znamená, je a zřejmě zůstane zahaleno tajemstvím. Podle nejnovějšího komentáře české provenience (od Jiřího Mrázka z roku 2009) těchto 144.000 repre­zentuje biblický Izrael a jeho vyvolenost, která není dotčena vznikající církví a spasením (dalších) nespočetných zástupů ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, o kterých se mluví v následujícím 9. verši a dál. Tedy je to něco mezi Bohem a jeho vyvoleným lidem (podobně o tom píše Pavel v 9.-11. kapitole listu Římanům).

Každopádně kromě těchto označených 144.000 se počítá se spasením „velikého zástupu, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a kmenů“ (Zj 7,9).

Mimoto se mluví o jiné skupině 144.000 o něco dál ve 14. kapitole v 1. a 3. verši. Tato skupina nepředstavuje vyvolený Izrael (jako ta ze 7. kapitoly) ani sbor všech vyvolených. Je to jakási speciální Beránkova armáda, která jej následuje, kamkoliv půjde. Na čele nemají pečěť tajemství (jako ti v 7. kapitole), nýbrž jméno Beránka a jeho Otce. Jen pro zajímavost: těchto 144.000 jsou jen muži a navíc „ti, co neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici“ (verš 4.)

Omlouvám se, ale biblický text není jednoduchý a leckdy se musíme smířit s tím, že do některých věcí plně nepronikneme. Každopádně doporučuju opatrnost, když se nám někdo snaží sdělit jediný správný a zcela nezpochybnitelný výklad.

Každopádně se ohrazuju proti názoru, že se spasení týká jen 144.000 vyvolených.

Žádné komentáře:

Okomentovat