Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

úterý 1. dubna 2014

Michael Slavík - kandidát na biskupa?

Po delší době vkládám příspěvek spíše z oblasti církevních drbů. Navíc je ve stádiu rozpracování, takže předpokládám, že jej možná budu doplňovat.

Nedávno jsem se zeptal kamaráda, zda má nějaký tip na kandidáta na uprázdněný biskupský stolec v Českých Budějovicích (biskup Jiří Paďour podal rezignaci ze zdravotních důvodů, která byla k 1. 3. 2014 přijata, 4. dubna se dožívá 71 let). V podstatě bez přemýšlení mi řekl, že Michaela Slavíka (59 let), dosavadního generálního vikáře pražské arcidiecéze. Jen asi bude záležet na tom, zda arcibiskup Duka najde na jeho místo v Praze někoho jiného.

Takto inspirován, zamyslel jsem se nad tímto kandidátem a uznal jsem, že je skutečně vážným. I když osobně bych tipoval, že Michael Slavík by spíš mohl mířit do Plzně (rezignace biskupa Františka Radkovského je na spadnutí, dne 3. října 2014 dosáhne věku 75 let). Zdá se mi, že České Budějovice nějsou zase až tak "výhodným místem", nakolik se dá tato optika použít.

Na jedné straně je možné zmínit např. "odložení" biskupa Pavla Posáda (61) do Českých Budějovic poté, co neunesl tíhu úřadu litoměřického biskupa (jmenován 2003, do úřadu uveden 2004), zhroutil se a po čtyřel letech, kdy biskupství administroval Dominik Duka, byl jmenován pomocným biskupem v Českých Budějovicích. Není se co divit, že po rezignaci biskupa Paďoura nebylo Posádovi svěřeno administrování biskupství. Administrátorem se stal českobudějovický generální vikář (od roku 2008, nastoupil po Janu Baxantovi) Adolf Pintíř (62 let).

Naopak dva jiní, zřejmě "schopnější" nebo "ambicióznější", z Českých Budějovic odešli, konkrétně Miloslav Vlk (po krátkém biskupování v Budějovicích v letech 1990-1991 byl povolán do Prahy) nebo Jan Baxant, v letech 2003-2008 generální vikář v ČB, jmenovaný biskupem v Litoměřicích (jakási výměna s Posádem).

Michael Slavík, nar. 1955, v letech 1995-1997 spirituálem pražského arcibiskupského semináře, v letech 1997-2000 rektorem semináře, od roku 2000 generálním vikářem pražského arcibiskupství a řada dalších titulů a funkcí. Za zmínku stojí především jeho angažmá v katolickém charizmatickém hnutí.

Ve společnosti budoucích biskupů se pohyboval např. v arcibiskupském semináři. Na místo rektora nastoupil po již zmíněném Janu Baxantovi (ten byl vicerektorem v letech 1990-1993 a poté rektorem 1993-1997; po působení v Kolíně 1997-2000 a u P. Marie před Týnem v Praze 2000-2002 byl povolán do Budějovic, viz výše). Naopak na místě spirituála jej nahradil Karel Herbst (byl jím v letech 1997-2000, a po dvouletém působení ve Fryštáku u Holešova byl v roce 2002 jmenován pomocným biskupem v Praze).

Jinou pomyslnou líhní budoucích biskupů je Pražská metropolitní kapitula, jejímž kanovníkem se Michael Slavík stal v roce 2001. Shodou okolností obsadil místo uvolněné Jiřím Paďourem po jeho jmenování českobudějovickým biskupem (canonicus ecclesiastes et secundus Ioanneus).Kanovníkem metropolitní kapituly byl kromě Jiřího Paďoura před svým jmenováním ostravsko-opavským biskupem František Václav Lobkowicz (v letech 1993-1996) a také plzeňský biskup František Radkovský (1991-1993). Členy kapituly jsou rovněž pražští pomocní biskupové Václav Malý (od 1998) a Karel Herbst (od 2007), oba byli kanovníky jmenováni až dva roky po svém biskupském svěcení.

Samozřejmě jsou to jen spekulace, ale trochu se opírají o odkaz na to, jak to v církvi většinou chodí. Zásadním problémem je nedostatek vhodných kandidátů, ale to není jen český problém. Např. v Německu je momentálně 6 neobsazených biskupství, včetně dvou největších v Kolíně nad Rýnem a ve Freiburgu (z 27) a v dalších 5 jsou biskupové nad 70 let (včetně mohučského arcibiskupa kardinála Lehmanna, kterému je už 77 let).

Mimochodem o Slavíkovi některá média spekulovala už v roce 2010 v souvislosti s odchodem kard. Miloslava Vlka, ale pražské arcibiskupství bylo přece jen velké sousto. Reálnější vypadají informace z února 2011 (článek na Christnetu), podle kterých se kardinál Vlk údajně pokoušel prosadit Slavíka na biskupství do Hradce Králové po odchodu Dominika Duky do Prahy. Slavík však nebyl součástí terna, tj. trojice kandidátu navržených do Vatikánu, takže bylo obtížné jej prosadit a nakonec dostal přednost "Říman" Vokál.

Možná současným biskupským jmenováním Slavíka by došlo k elegantní výměně. Tento zasloužilý muž z doby kardinála Vlka by po 14 letech ve funkci generálního vikáře byl odměněn a kardinál Duka by jej mohl nahradit svým mužem, Tomášem Holubem, který byl jeho generálním vikářem v Hradci Králové (v letech 2008-2010, spolu s problematickým Josefem Sochou, který byl v minulosti veden jako spolupracovník StB) a prozatím je generálním sekretářem České biskupské konference (nastoupil v červenci 2011, mandát gen. sekretáře ČBK je na 5 let). V současnosti je Tomáš Holub na roztrhání, především v souvislosti s tzv. majetkovým narovnáním. Nevím, zda je stále poradcem hradeckého biskupa Jana Vokála, který se vzhledem ke svému více než dvacetiletému pobytu v zahraničí (na státním sekretariátu ve Vatikánu) v agendě a především v situaci biskupství pochopitelně těžko orientuje.

Jak už jsem řekl, osobně bych Michaela Slavíka viděl spíš jako adepta na plzeňského biskupa, což se zřejmě dalo i plánovat. Nevím, nakolik byla rezignace Jiřího Paďoura očekávaná, o jeho špatném zdravotním stavu se mluví už delší dobu a nakolik tedy mohla zamíchat různými plány. Každopádně bude zajímavé, jaká jména se podaří nelézt. Poslední volba "vatikánského úředníka" Jana Vokála (55 let) na jaře 2011 do Hradce Králové se mi nezdála příliš vhodná, ale ze zákulisních informací mám pocit, že o toto biskupství příliš velký zájem nebyl (viz např. již výše zmíněný článek Christnetu).

Možná by nebylo špatné, kdyby se biskupem v Českých Budějovicích stal současný administrátor a generální vikář Adolf Pintíř (62). Oproti Slavíkovi a např. Vokálovi je to člověk, který je s diecézí dlouhodobě spjatý a podle dostupných informací působí celkem dobře (i když jsem si ho detailněji nelustroval). Na druhou stranu Pintíř zřejmě nesplňuje požadavek kanonického práva, tj. mít doktorát nebo alespoň licenciát z teologie nebo kanonického práva (CIC, k. 378). Naopak Michael Slavík hodnost ThDr. od roku 1996 má. Spolu s Janem Vokálem (doktorát práv z Říma /2008/ a titul JUDr. z Prahy /2009/) a Dominikem Dukou (licenciát teologie z Varšavy /1979/) by byl jedním z mála biskupů v ČR, který tuto podmínku splňuje.

Úmyslně jsem se nevěnoval nějakým úvahám o vhodnosti či nevhodnosti případného kandidáta...

6 komentářů:

 1. Človíčku, človíčku, človíčku...
  Pán Bůh má naštěstí jiné záměry a jiná měřítka,
  než jsou ta lidská, byť se nám ta naše možná právě teď zdají logická.
  Duch Svatý rozhodne - člověk tady není autoritou...
  Proto opakuji společně s Cimrmanem: človíčku, človíčku, človíčku...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Duch Svatý rozhodne? Je zajímavé, že Kodex církevního práva říká něco jiného :-). Možná, pokud je Duch svatý zaměstnán na Kongregaci pro biskupy nebo pokud tam rozhodují z navržených kandidátů losem :-).
   Není náhodou, že zbožné fráze leckdy v církvi zakrývají neprůhledné či pochybné procesy rozhodování.

   Vymazat
  2. http://cho.cz/clanky/Sverit-svuj-zivot-do-Bozich-rukou-nebo-svate-kamikadze.html. ...člověk je autoritou! ... v principu je nutné souhlasit s Martinovým pohledem

   Vymazat
 2. Doufám, že svůj příspěvek budete doplňovat, jinak ho lze skutečně považovat " snůšku cirkevních drbů " Ludmila

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Slovy Piláta odpovídám: "Co jsem napsal, napsal jsem." Nakonec předkládám v podstatě fakta a přidávám pár spekulací. Pokud má někdo lepší informace, klidně je může dodat.
   Pro zájemce o skutečnou "snůšku církevních drbů" doporučuji např. 11 otázek pro trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka z května 2012. Smutné je na tom to, že jejich autorem je prefekt Kongregace pro biskupy a že zřejmě hrály určitou roli při odvolání arcibiskupa. Pokud na základě "církevních drbů" dělá Vatikán personální politiku, nepovažuji za nic špatného, klást si otázku nad kandidáty na biskupy v ČR.

   Vymazat
 3. Zajímavý článek!

  OdpovědětVymazat