Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

úterý 29. května 2012

Příchod Mesiáše z pohledu židovských autorů

Nedávno se mi dostala do rukou zajímavá kniha Pavla Hoška Židovská teologie křesťanství (vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně, 2011), která se věnuje reflexi křesťanství u některých židovských autorů. Kniha se soustředí především na poslední dvě desetiletí, ale předchází mu i přehled vybraných starších autorů a textů.

V knize je plno zajímavých a inspirativních myšlenek. Pro zajímavost vkládám několik pohledů ohledně rozdílu mezi křesťany a Židy ohledně očekávaného příchodu Mesiáše (viz Hoškova kniha s. 21-22):


Martin Buber v této souvislosti říká: "V čem spočívá rozdíl mezi Židy a křesťany? Všichni očekáváme Mesiáše, jenomže podle vás již přišel a znovu odešel. Ne tak podle nás. Navrhuji vám tedy, abychom jej očekávali společně. A až se objeví, zeptáme se jej: Už jste tu někdy byl?" A dovává: "Doufám, že v tom okamžiku budu dost blízko na to, abych mu mohl pošeptat do ucha: pro lásku Boží, neodpovídejte."

Pinchas Lapide řekl v rozhovoru s Jürgenem Moltmannem, že vzhledem k tomu, že nikdo z Židů nezná identitu Mesiáše, nelze vyloučit, že až přijde, bude jím Ježíš z Nazaretu. A pokud ano, neví, proč by jako Žid měl protestovat. Pokud zaslíbeným Mesiášem bude Ježíš, bude vítán.

Irving Greenberg hovoří o tom, že si představuje, jak Mesiáš, až přijde a Židé a křesťané se budou ptát, jestli je tu poprvé nebo podruhé, odpoví prostě: "No comment."

David Flusser kdysi řekl křesťanským posluchačům: Proč bychom se měli hádat? Vy věříte v příchod Mesiáše, my taky. Tak pro to společně pracujme a modleme se. Jenom, až přijde, mi dovolte nejprve mu položit otázku: S dovolním, pane, je toto vaše první návštěva Jeruzaléma?

Nancy Fuchs Kreimer líčí příchod Mesiáše tak, že Židé budou chtít potvrzení, že je tu poprvé, křesťané budou chtít potvrzení, že je tu podruhé, a Mesiáš smutným hlasem odpoví, že ani poprvé, ani podruhé, že už přišel stokrát, ale protože spolu stále bojovali, vůbec si ho nevšimli.

1 komentář:

  1. Jak těžké je určit, zda "poprvé", nebo "podruhé" je tu Ten, který je tu od počátku? Všechny citace židovských myslitelů jsou však mnohdy vstřícnější a ekumeničtější, bohužel, než výroky křesťanů. Je to smutné zjištění, že ti, kteří údajně "nepřijali Krista" jej mají často v sobě více a především bibličtěji, než ti, kteří se ohánějí Jeho Jménem....

    OdpovědětVymazat