Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

sobota 2. června 2012

Kdo zničil hradby Jericha? Já to nebyl.

Ze zájmu jsem vzal do ruky několik knížek biblických zamyšlení ze židovského prostředí. Jednou z nich je třeba třicet šest biblických zamyšlení vrchního britského rabína Jonathana Sackse O svobodě a náboženství (vydalo nakladatelství P3K v roce 2008, dotisk prvního vydání z roku 2005). Původním záměrem bylo sledovat, jak jsou židovskými autory vykládána nebo komentována známá místa ze Starého zákona. Zamyšlení jsou zajímavá, inspirativní a podána s nadhledem. Např. zamyšlení nad svobodou, zodpovědností a dnešní mentalitou "já to nebyl" je uvozena následujícím vtipem, který se mi líbí:

Rok se snažil rabín Kohen naučit neukázněnou třídu knihu Jozue. Nikdo nedával moc pozor, a tak ani učitel neměl v úmyslu klást příliš těžké otázky. "Marvine, kdo zničil hradby Jericha?" Marvin, chlapec v úplně poslední lavici, odpověděl: "Já to nebyl, pane." Zoufalý učitel napsal Marvinovi poznámku, v níž rodičům průběh zkoušení popsal. Druhý den místo omluvy četl rabín Kohen v žákovské knížce: "Pokud Vám náš Marvin říká, že to nebyl, tak to nebyl." Otřesený učitel šel za ředitelem školy a se vším se mu svěřil. Ředitel netrpělivě naslouchal, pak otevřel šuplík, vytáhl šekovou knížku, napsal šek a řekl rabínovi: "Tady máte tisíc dolarů, dejte to opravit a už si nestěžujte."

Jen doplňuji, že pád Jericha je popsán v 6. kapitole knihy Jozue. Podle pokynu Hospodina Izraelci šest dní vždy jednou obešli celé město. Sedmý den obešli město sedmkrát, pak kněží zatroubili na polnice a Izraelci spustili mohutný válečný pokřik. Hradby města se zhroutili a Izraelci se zmocnili města.

1 komentář:

  1. Pěkné, humorné....ale vlastně bychom mohli brát každou biblickou zvěst jakoby se týkala nás samých. Ne? V tom bývá i kouzlo židovských anekdot: krom vtipu něco neurčitě určitého naznačují.....:)

    OdpovědětVymazat