Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

pondělí 26. května 2014

Jde to i jinak? aneb Chování německých a slovenských biskupů v malém srovnání

Vypůjčil jsem si název z drobné a inspirativní knihy známého morálního teologa Bernharda Häringa (1912-1998) "Jde to i jinak : cesty k novým vztahům v církvi" (Praha, Vyšehrad, 1994). Myslím si, že stojí za to všímat si rozdílných přístupů biskupů k problémům v katolické církvi, především ve vztahu k "církevní veřejnosti" a jejímu informování.

Do očí bijící je srovnání přístupu německých biskupů ke kauze tzv. biskupa luxusu, limburského

Franz-Petera Tebartz-van Elsta (nar. 1959, od 2003 pomocný biskup, od 2007 biskupem v Limburgu, 26. března 2014 rezignoval) a slovenských biskupů ke kauze odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka (nar. 1960, 2009 jmenován arcibiskupem v Trnavě, 2. července 2012 sesazen).

Na jedné straně vidíme rychlost a způsob, jakým německá církev řešila kauzu limburského "biskupa luxusu". Po stále rostoucích protestech byl 23. října 2013 Vatikánem  postaven mimo službu, resp. předložil svojí rezignaci (viz stručná zpráva Rádia Vaticana). Zároveň již 4. října 2013 zřídil tehdejší předseda německé biskupské konference arcibiskup Freiburg im Breisgau Robert Zollitsch (nar. 1938, zajímavé je, že od 17. září 2013 byl již emeritovaný, ale předsedou konference zůstal až do jmenování nástupce 12. března 2014) komisi pro všetření finančních záležitostí kolem kritizované stavby. Tato zpráva byl v únoru 2014 předložena biskupské konferenci a předložena také vatikánské Kongregaci pro biskupy. Když ke dni 26. března 2014 Vatikán Tebartzovu rezignaci přijal, byla 100-stránková zpráva na stránkách biskupské konference zveřejněna (viz http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2014/2014-050b-Abschlussbericht-Limburg.pdf). Zároveň nový předseda německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx (nar. 1953) vydal prohlášení, kde mimo jiné konstatoval, že z této kauzy plyne poučení, že je třeba důsledně dbát na větší transparentnost a důvěryhodnost církve. (viz http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2520&cHash=7aca2c8201f194f88094642d7b448cc6 ). Rovněž samotný biskup Tebartz vydal prohlášení, ve kterém uznal, že chyboval, i když neúmyslně a požádal o odpuštění lidi, kterým jeho zanedbání způsobilo utrpení (viz http://www.domradio.de/themen/bistuemer/2014-03-28/bischof-franz-peter-tebartz-van-elst-entschuldigt-sich nebo stručná zpráva v češtině: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19890 ).

 
Když tento "německý" způsob srovnáme s mlčením a mlžením slovenských biskupů kolem odvolání trnavského arcibiskupa Bezáka, tak vynikne rozdíl. V případě arcibiskupa Bezáka téměř dva roky po jeho odvolání není dosud známý důvod jeho odvolání, není vysvětlen pochybný průběh tohoto procesu a snahou slovenské biskupské konference je, jak se zdá, na kauzu co nejdřív zpomenout a dělat, jako by se nic nestalo. Abych byl konkrétní, tak mám na mysli konkrétně: 1) Vysloveně trapné vystoupení arcibiskupa Stanislava Zvolenského (nar. 1958, od 2004 pomocný biskup, od 2008 arcibiskupem v Bratislavě) na tiskové konferenci dne 8. listopadu 2012. /více jsem o ní psal zde: http://martinovymarnosti.blogspot.cz/2012/11/kauza-bezak-kolegialita-slovenskych_8232.html / a 2) Nepravdy mluvčího slovenské biskupské konference Jozefa Kováčika (nar. 1972, mluvčím je od roku 2006), především v rozhovoru ze 17. prosince 2012 /více jsem o tom psal zde: http://martinovymarnosti.blogspot.cz/2012/12/proc-mluvci-kbs-nerika-pravdu.html /.

Jak vidíme, jde to i jinak...

Žádné komentáře:

Okomentovat