Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

pátek 23. listopadu 2012

Kauza Bezák a kolegialita slovenských biskupů (3. část)

Třetí část pracovní verze rozsáhlejšího textu, kterou jsem sepsal ve dnech 20. - 23. listopadu 2012 ke kauze odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Text jsem původně psal pro časopis Getsemany.
V redakčně upravené podobě (s ohledem na příliš velký rozsah) vyšel text v prosincovém čísle Getseman s názvem Kauza Bezák a slovenští biskupové.

Jednotlivé části:
1. Obvinění z podpory homosexuality
2. Obvinění z finančních ztrát
3. Trapná tisková konference a papežův list
4. Ambice a kariéra arcibiskupa Zvolenského
5. Dědictví schopného agenta Jána Sokola
6. Nebezpečí jménem Bezák


Trapná tisková konference a papežův list

Domněnku o tom, že jádro celého problému spočívá především v poměrech uvnitř slovenského episkopátu, v podstatě potvrdil papežův osobní list a způsob jeho prezentace na tiskové konferenci po 73. plenárním zasedání slovenské biskupské konference (KBS) dne 8. listopadu 2012.1 Možná jsem mohl čtenáře ušetřit a odpustit si dlouhé psaní. Možná by stačil pouze odkaz na půlhodinový záznam této tiskové konference, na které bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský (nar. 1958) přečetl papežův list a poté odpovídal na otázky novinářů ohledně odvolaného arcibiskupa Bezáka. Dělal to tak nepřesvědčivým způsobem, že spíš připomínal přistiženého politika, který se jen vymlouvá (český čtenář si možná vzpomene na trapné vystoupení ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, který před rokem vysvětloval, jak „odklonil“ svoje milióny). Mohla by to být celkem zábava, kdyby se nejednalo o vystoupení vrcholného představitele slovenské katolické církve, který zároveň oznámil své znovuzvolení ve funkci předsedy slovenské biskupské konference (na další tříleté období) a který zřejmě usiluje o získání kardinálského klobouku. Naposledy byl slovenským kardinálem jmenován Ján Chryzostom Korec (nar. 1924) v roce 1991. Spolu s dalším žijícím slovenským kardinálem Jozefem Tomkem (nar. 1924, kardinálem jmenován v roce 1985) již dávno překročili hranici 80 let, tudíž se nemohou účastnit volby papeže.

V neposlední řadě je smutné, že takto nepřesvědčivě a nejistě vystupuje arcibiskup, který se před nedávnem vrátil z biskupské synody o nové evangelizaci (konala se v Římě ve dnech 7. - 28. října 2012). V závěrečném poselství biskupů je mimo jiné uvedeno: „Pokorně musíme přiznat, že ubohosti a slabosti Ježíšových učedníků, zejména jeho kněží, zatěžují důvěryhodnost jeho poslání... Víme, že musíme pokorně uznat svou zranitelnost pro dějinné rány a neváháme uznat ani své osobní hříchy. Jsme ale také přesvědčeni, že síla Pánova Ducha může obnovit jeho církev a nechat zazářit jejímu šatu, pokud se jím dáme utvářet... Máme důvěru v inspiraci a v sílu Ducha, který nás i při největších svízelích naučí, co máme říkat a konat. Naší povinností je tedy překonávat strach vírou, sklíčenost nadějí a lhostejnost láskou.“2 Hrozí vážné nebezpečí, že v kontextu jednání arcibiskupa Zvolenského, jehož odpovědi na otázky novinářů působily vyhýbavě, mohou taková vyjádření působit jen jako prázdná slova.

Je vskutku těžko uvěřitelné, jak nepřesvědčivě působil a vyhýbavě odpovídal arcibiskup Zvolenský na otázky novinářů ohledně arcibiskupa Bezáka. Např. nejprve se odvolával na papežův list a tvrdil, že má o odvolaného arcibiskupa zájem a je s ním v „denním duchovním vztahu“, později velmi kostrbatě vysvětloval, že o něm vlastně nic bližšího neví, že má pouze informace z médií. Zároveň Zvolenský přiznal, že biskupové byli arcibiskupem Bezákem informováni o „vážných nejasnostech při spravování majetku“ v trnavské arcidiecézi za arcibiskupa Jána Sokola. Podle Zvolenského arcibiskupovi Bezákovi slovenští biskupové jen doporučili „standardní postupy“ v katolické církvi, přičemž jeho úsměv nad „auditem“ mi nepřišel zrovna vhodný. Zvolenský si však ani nepamatuje, kdy je arcibiskup Bezák o problémech informoval, ani jak poté postupoval a jak celá záležitost dopadla. Je možné uvěřit, že předseda biskupské konference s dobrými kontakty ve Vatikánu je takto neinformovaný?

Bylo evidentní, že Zvolenského triumfem je samotný papežův list z 18. října 2012. Při tiskové konferenci arcibiskup neopomněl zdůraznit, že je na něm papežův osobní podpis, což bylo ukázáno přítomným novinářům a pak i zveřejněno na fotografii na stránkách slovenské biskupské konference.3 Příliš nepochybuji o tom, že vznikl na žádost samotného arcibiskupa Zvolenského, který se v té době dlouhodobě zdržoval v Římě, kde byl na synodě. Jeho zveřejnění si nepochybně naplánoval na jednání slovenské biskupské konference, která jej potvrdila na další období v předsednické funkci.

Zde je celé znění listu ve slovenském překladu (zvýraznil jsem pasáž, kterou arcibiskup Zvolenský zdůraznil): „Ctený a drahý spolubrat v biskupskej službe, veľmi som ocenil prejav hlbokého cirkevného spoločenstva, ktoré ste mi Vy, Vaša Excelencia, spolu s ostatnými členmi Biskupskej konferencie, láskavo prejavili po bolestnej záležitosti s J. Ex. Mons. Róbertom Bezákom C.Ss.R. Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu, ktorého päťdesiate výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku. Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom a že sa vynasnažíte žiť stále hlbšie každodenný život v duchu viery, aby pri osobnom stretnutí s Kristom jeho milosť formovala vaše srdcia. V tomto duchu udeľujem zo srdca Vám, Vaša Excelencia, aj ostatným biskupom vašej vznešenej krajiny svoje apoštolské požehnanie.“4

Příliš křečovitě působí snaha arcibiskupa Zvolenského svést všechnu zodpovědnost za odvolání arcibiskupa Bezáka na „Svatého otce“, který prý k této „bolestné“ záležitosti přistupoval „starostlivě a věcně“. Tato Zvolenského zaříkadla zřejmě mají odvést pozornost od skutečnosti, že se jedná o problém domácího slovenského původu. Vážně pochybuji, že by o tom arcibiskup Zvolenský nic nevěděl. Ostatně už vyjádření apoštolské nunciatury z 9. července 2012 uvedlo, že podnětem k jednání byla udání došlá ze Slovenska („Na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v trnavskej arcidiecéze...“).5 Stejným směrem ostatně ukazuje i list papeže, kde se píše o potřebě obnovit „účinnou kolegialitu“. Čím byla tato kolegialita ohrožena, nebyl arcibiskup Zvolenský ochoten prozradit.

Po tomto trapném výkonu na tiskové konferenci (a po několika dalších zkušenostech s jeho vystupováním) si docela dobře dovedu představit, že se arcibiskup Zvolenský mohl ve svých ambicích oprávněně cítit ohrožen arcibiskupem Bezákem. Bezákovy komunikační schopnosti, jeho vystupování i sympatie, které si dovedl získat i mezi lidmi mimo církev, v neposlední řadě i důležitá skutečnost, že se nejednalo o chlapce z okruhu arcibiskupa Sokola, mohly skutečně vážně narušovat účinnou kolegialitu slovenské biskupské konference. Nepopírám, že ani sebevědomý arcibiskup Bezák nebyl zcela bez ambicí. Umím si představit, že tento nekonformní arcibiskup, dosazený s podporou kardinála Jozefa Tomka (v homílii při jeho kněžském svěcení 6. června 2009 mluvil kardinál o „nové etapě“, která znamená „nový elán“ a „obrodu na duchu“),6 mohl být trnem v oku svým kolegům, možná zvlášť těm, kteří se aktivně účastnili na novém církevněprávním uspořádání slovenské katolické církve, jakémsi „porcování medvěda“ v církevním podání.

Zdají-li se někomu tato slova přehnaná, nechť se rozhlédne po slovenském biskupském kolegiu.7 V několika letech došlo ke generační obměně slovenských biskupů. S výjimkou rožňavského biskupa Vladimíra Fila (nar. 1940) jsou všechna biskupství obsazena osobami, jejichž věk se momentálně pohybuje mezi 54-63 lety (Stanislav Zvolenský patří k těm nejmladším, Róbertu Bezákovi je ještě o rok a půl méně). Tyto personální poměry se tedy na Slovensku nastavují na dalších zhruba 15-20 let (s ohledem na kanonickým právem požadovanou rezignaci biskupa při dosažení 75. roku).


poznámky ke 3. části:

1Audiozáznam tiskové konference na stránkách TK KBS: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121108045
4List Benedikta XVI. predsedovi KBS: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121108025
7Přehledy a stručné životopisy biskupů jsou k dispozici na stránkách slovenské biskupské konference: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/biskupi


Pokračování (4. část)

21 komentářů:

 1. Čakám kedy týtom naší biskupy a hlava cirkvy zavleču Mons. RóbertaBezáka C.Ss.R.do Hostnice a ho upália ako J. Husa

  OdpovědětVymazat
 2. stojí za tým Zvolenský a Sokol,,,okrem inej mafie, ktorá zrejme so Sokolom prepierala špinavé peniaze,,,,,aj Vatikánska banka asi participuje,,,,,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Má smolu pán Bezák, keby ból konfident, mohol tam byť dodnes

   Vymazat
 3. Čudujem sa svetskej moci v USA alebo v SR a EU ,že v kríze sa prepierajú také veľké peniaze cez cirkev bohužiaľ zneužitej vedome či nevedome samotnými cirkevnými hodnostármi.

  OdpovědětVymazat
 4. Kladiem si otazku preco ludia nasleduju tuto cirkev ?
  Co ma spolocne tato akoze Kristova cirkev z Kristom ?
  Skutocne posolstvo Krista pre ludi ostava utajovane.
  Kristus hlasal chudobu, pokoru a lasku, ale ja to v tejto cirkvi nevidim za poslednych cca 1750 rokov jej posobenia.
  Skor v nej vidim Satana, zlo a skazu.
  P.Bezak v dakej dokrutke spomynal vyznam simboliky, ale asi si pri tom neuvedomil co ta simbolika v skutocnosti znamena a z akych kultov ta simbolika pochadza, toto si zial neuvedomuje drtiva vacsina nazvam ich veriacich :(

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ERRATA:
   ... spomínal...symboliky...symbolika...symbolika... drvivá...

   Vymazat
  2. Bence ty si rodeny lingvisticky filolog, zrejme vies pouzivat rozum, ale hodne absentujes po stranke dusevnej, povisenectvo je najrozsirenejsie previnenie od pociatku vekov, jeho zakladatel je nasledovany mnohymi a je evidentne, ze ho nasledujes po jeho ceste...

   Vymazat
  3. K tým posolstvám to patrí len ovečkám a nie pastierom božím.

   Vymazat
  4. Tento slovenský "klérus "nemá s Kristom nič spoločné.Oni sú v takom stave ako farizeji pri príchode Ježiša .Keby prišiel dali by Ho ukrižovať.Sú to praví Slováci.Na Slovensku tzv.veriaci na 80% chápu vieru ako folklór a nie ako lásku.

   Vymazat
  5. Tak nie nadarmo Kristus povedal, ze ked pride sudny den, tak mnohym ktory mu mali sluzit, ale nesluzili, povie: Nepoznam ta.

   Vymazat
 5. Hostnice ....Dávaš tomu slovenčinovi...Ináč, ok pripomienka,radi by to urobili,ibaže sa píše rok 2012.... :-(

  OdpovědětVymazat
 6. Cirkev nebola nikdy demokratická a preto akákoľvek zmena je možná len zhora

  OdpovědětVymazat
 7. Majetok cirkvi by bolo lepsie zdanit.A nie tahat peniaze od ludi,ktory uz nemaju pomaly co do ust a este tahaju peniaze zo statneho rozpoctu!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kde ľudia nemajú čo do úst? Tu v Hornom Uhorsku? Ha ha ha,
   videl som plné parkoviská supermarketov pred sviatkami, aj na chudobnejšom východe. Ale rozhorčenie chápem:

   Kristus Pan zos Petrom chdzeľi per pedes (pešo)
   a un sluha Boži muši mac mercedes.

   Vymazat
  2. horné Uhorsko, horné Uhorsko....kde to je, to horné Uhorsko ? nemyslíš tým to územie severne od Ulánbátaru?

   Vymazat
  3. Pán Bence Vinyiczky neviem či vy žijete v Hornom Uhorku -síce neviem kde to je , ale ja bývam v Slovenskej republike.Zabudli ste na jednu vlastnosť Slovákov , radšej sa po celý rok uskromním , ale na vianoce si doprajem.

   Vymazat
 8. Čo sa čudujete že Robert Bezák bol odvolaný. začal sa vrtať vo financiach cirkvy a to sa na slovensku tresta. Možno keby ostal nadalej arcibiskupom a mal prístup k infomaciam a účtom tak by zistil vela a kladol by si otazky napr.
  Je Slovenska cirkev práčkov na peniaze pre istú politicku stranu?

  OdpovědětVymazat
 9. Bence dobre ty vidzel parkoviska plne aut ,že ľudia nakupuju.Hlavne na vychode,ale znaš odkial su tie peniaze?Tosu peniaze ťažko zarobene v zahraniči polovica vychodneho Slovenska pracuje po celom svete maju peniaze ,ale nemaju život! Rodiny rozdelene matky v Rakusku deti doma atd.a k ostatnym veciam len toľko:aj medzi knazmi a cirkevnymi hodnostarmi su karieristi a podli ľudia -tych nech sudi BOH !

  OdpovědětVymazat
 10. Odvolanie Bezáka organizoval Zvolenský s Tomkom a Sokolom.

  OdpovědětVymazat
 11. Zaujmave kolko je tu teologickych odbornikov :D Myslim ze cela diskusia o Bezakovi je zalozena na mylnej myslienke ze cirkev je demokraticka institucia. NIE JE a vdaka tomu je tu uz 2000 rokov a mozno tu vdaka tomu bude dalsich 2000. Funguje to tak, ze co povie hlava cirkvi to plati a o tom je zbytocne diskutovat. Kto je v katolickej cirkvi poslucha papeza , kto nie moze si najst nejaku inu :)

  OdpovědětVymazat
 12. A jaku. Veď keby Ježiš prišiel teraz na zem, tak by tých sluhov božích vyhnal bičom z kostolov ako keď vyhnal kupcov zo šalamúnovho chrámu.

  OdpovědětVymazat